Skip to content

Nå media

Mässornas särskilda styrka är de deltagande företagens möjlighet att utnyttja synligheten för mässan. Med rätt marknadsföring och reklam kan du öka de positiva resultateten av deltagandet i mässan. I regel är publiciteten från mässan positiv och journalisterna kommer till mässan för att hitta nya trender inom branschen samt nya produkter och tjänster.

Nå media på mässan

Unyttja uppmärksamheten som kommer av deltagandet till fullo aktivt innan, under och efter mässan. Du känner igen journalisterna på mässans område på deras presskort.

Kom ihåg det här!

  • Journalisteras bas under mässor är Messukeskus pressrum. Kom ihåg att skicka in dina pressmeddelanden till pressrummet.
  • Publicera ert eget pressmeddelande om evenemanget behändigt via FairNet på webbplatsen riktad till media.
  • Skicka meddelandet till journalister på branschtidningar och övriga medier (t.ex. allmänmedia och fackmedia, lokal media).
  • Bjud in representanter för massmedia till den egna montern.
  • Fundera över hur ni beaktar representanter för massmedia i er monter på mässan.
  • Ni kan även hålla en egen presskonferens under mässan.

Tipsa även evenemangets informatörer om era intressanta teman under mässan.

 

Egen presskonferens

I samband med mässan kan nu arrangera en egen presskonferens. Det lönar sig att överväga en egen presskonferens då man har nyheter i anslutning till deltagandet i mässan:

  • Lansering av en ny produkt eller tjänst
  • Offentliggörande av forskningsresultat inom branschen under mässan
  • Besök i montern av en känd expert som intresserar media
  • En ny uppfinning eller lösning inom branschen

Messukeskus mångsidiga möteslokaler, kanske även din egen monter, erbjuder goda möjligheter för att arrangera presskonferenser. Kontakta evenemangets informatör när du planerar en presskonferens. Av informatören får du information om andra samtidiga tillställningar och tips för hur du kan ordna en tillställning.

Tips!

Som utställare kan du publicera ett eget pressmeddelande på evenemangets webbplats. Du kan lätt publicera egna pressmeddelanden i eMessukeskus.