Skip to content

Lyckas i montern

Verksamheten i montern har en viktig roll. För att montern ska vara framgångsrik behövs kompetent och proffsig personal.

Mål ger resultat

Mässprojektet behöver en ansvarsperson. Han eller hon ansvarar för deltagandet i mässan i sin helhet. Personen ser även till att målen uppnås och har hand om personalen i montern.
Fastställ mål för delaktighet. Fastställ ett rimligt antal mål, ett huvudmål och ett till tre mindre mål Bra mål är realistiska, konkreta och fastställda på individnivå.

 

Monterpersonalen avgör

Monterpersonalen bör vara aktiv och ha en positiv attityd. Man bör välja sådan personal för montern som verkligen vill arbeta på mässan. Kom ihåg att utbilda personalen för arbetet i montern. Se även till att alla anställda känner till målen för mässan. Kom ihåg att belöna de anställda för ett väl utfört arbete. Man kan belöna anställda för gemensamma eller individuella framgångar.

 

Effektivt arbete på mässan

Under mässan tävlar man om besökarnas tid och därför bör diskussionerna i montern vara korta och effektiva. Det lönar sig att fundera ut lämpliga teman för diskussioner.
Ansvarspersonen bör delta i mässan och följa med hur arbetet i montern framskrider. Under själva mässan kan man göra små justeringar om man märker att något behöver korrigeras.

Hur lyckas jag?

Utse en ansvarspersoner för mässan, som har befogenheter och ledningens stöd.

Uppgifter som ansvarsperson:

 • Se till att monterpersonalen är kompetent, tar initiativ och är motiverad
 • Utbilda personalen i konsumenternas köpbeteende
 • Skapa individuella mål och se till att personalen förbinder sig till dessa och belöna

Viktigt i montern

 • Positiv attityd
 • Man förbinder sig till målen
 • Snygg klädsel
 • Man hälsar på kunden
 • Man närmar sig aktivt kunden
 • Man lyssnar på kunden
 • Uttänkta öppningsrepliker
 • Kontroll över diskussioner

Beteende man bör undvika i montern

 • Småprat med kompisar
 • Att sitta ner eller att lämna montern obemannad
 • Att tala i mobilen, läsa tidningar eller sitta framför laptop eller surfplatta
 • Icke-inbjudande kroppsspråk
 • Blyghet eller oförmåga att ta kontakt med besökarna
 • En negativ attityd gentemot mässan eller konkurrenter
 • Att äta eller dricka i montern utan kundernas sällskap

Efter mässan

Efter mässan bör man uppfylla de löften man gett. Hur man genomför detta kännetecknar ditt företag och dess verksamhet. Effektiv uppföljning och marknadsföring efter mässan leder till affärer.

Man bör planera och allokera resurser för uppföljningen redan innan mässan. Uppföljningen bör kopplas samman med målen för mässan, så att man faktiskt gör det som ska göras när vardagen tar vid.

Tips på marknadsföring efter mässan:

 • Gå igenom kontakterna efter varje dag på mässan
 • Håll alla löften som avgetts under mässan, eftersom mässkontakterna är en färskvara!
 • Se till att anbudbegäranden och kontakter från kunderna hanteras så snart som möjligt
 • Skicka ett tackbrev eller tackmeddelande till besökarna i din monter
 • Närma dig dina viktigaste kunder med en gång, tacka för besöket och informera om framtiden
 • Berätta om evenemanget på din webbplats, beskriv stämningen på mässan och tacka besökarna än en gång
 • Publicera bilder och/eller videofilmer från montern på din webbplats för att förlänga monters livslängd
 • Berätta även i kundtidningen om deltagandet i mässan
 • Utvärdera responsen från besökarna i montern
 • Anteckna utvecklingsidéer för det egna deltagandet
 • Utvärder resultaten direkt efter mässan och pånytt på längre sikt

 

Tips!

Underlätta den uppföljande marknadsföringen genom att ta i bruk monterregistrering. Du får behändigt information om besökarna i den egna montern. Tjänsten finns att få på proffsmässor, som för register över besökarna. Bekanta dig med monterregistreringen