Skip to content
Mässor är en mångsidig och resultatrik mötesplats. En välplanerad och väl genomförd mässa ger resultat långt efter själva evenemanget. Fastställ mål, planera montern och tjänsterna eller produkterna som presenteras samt eventuellt program, marknadsför ert deltagande, välj och utbilda personal och glöm inte att följa upp med marknadsföring efter mässan.

Planera noga
Som vilket projekt som helst fordrar en mässa noggrann planering för att lyckas. Ett välplanerat och kreativt genomfört deltagande i en mässa ger resultat redan under själva evenemanget och under en lång tid framöver. Beakta samtliga skeden i processen redan vid planeringen: innan, under och efter mässan.

Mål för mässan
Målet för mässan styr planeringen och förverkligandet av marknadsföringen och utvärderingen av resultaten. Målet kan vara kvalitativt, kvantitativt eller funktionellt. Huvudsaken är att målet kan mätas och givetvis även är realistiskt. Fokusera på det väsentliga och fastställ inte alltför många mål som sedan kanske inte kan uppnås.

 

Program som lockar
Välplanerade aktiviteter som stöder målen för mässan gör montern mer attraktiv och bidrar således till att målen uppnås. Aktiviteten i montern lockar besökare. Erbjud besökarna upplevelser för att skapa minnen och handel. Besökarna kommer vanligtvis bäst ihåg sådant som de själva deltagit i.

Berätta om programmet i din monter på nätet
Informera om programmet i din monter i FairNet så publicerar vi det på evenemangets sidor i utställarens egna MässSajt samt i programkalendern för evenemanget.

Delaktiggör och aktivera för att skapa minnen
Ett lyckat program lockar besökarna till montern och skapar interaktion och aktivitet, förmedlar ett tydligt budskap och framhäver fördelarna hos de egna produkterna eller tjänsterna.

Exempel på mål för mässan
 • Försäljning
 • Underhåll av kundrelationer
 • Införskaffande av kontakter eller sammanställande av kundregister
 • Publicitet
 • Skapande av företagsimage
 • Lansering av en ny produkt eller tjänst
 • Rekrytering
 • Testning av en ny produkt
 • Undersökning eller kartläggning
 • Att hitta återförsäljare
Exempel på program i montern:
 • lanseringar
 • kändisar och autografer
 • tävlingar och utlottningar
 • demonstrationer
 • infotillfällen och seminarier
 • presskonferenser
 • delaktiggörande program
 • smakprover och produkttester
 • utställningar
 • fotograferingsväggar
Tips för planeringen
 • Fastställ ett tydligt och konkret mål för mässan
 • Vilken är den rätta lösningen för deltagandet/det rätta sättet att delta?
 • Fundera på vilket budskap ni önskar förmedla till målgruppen/målgrupperna under mässan
 • Hur garanterar ni att besökarna deltar aktivt? Program, informationsinsamling, tävlingar…
 • En plan för marknadsföring och kommunikation under mässan hjälper dig lyckas
 • Kom även ihåg valet av personal för mässan och utbildning av personalen redan i planeringen
 • Finns det några föremål med särskilt stor värde i er monter? Fundera på om ni behöver anlita extra säkerhetstjänster.

Hur följer ni upp resultaten (på kort och lång sikt)?

 • Hur kan ni utnyttja mässarrangörens hjälp och tjänster?
 • Hur hanterar ni den uppföljande marknadsföringen