Skip to content

En social mötesplats utan motstycke

Socialaste mediet
Mässcentrum erbjuder sina kunder en social och upplevelserik mötesplats som ger resultat och en evenemangsmiljö för olika slags behov. Av alla sociala evenemang är mässor den ultimata sociala miljön för att mötas ansikte mot ansikte. Du kan påverka tusentals besökare på samma gång!

 

Marknadsföring på mässor som ger resultat
Mässor är moderna, aktiva och interaktiva mötesplatser som erbjuder en unik möjlighet att nå just rätt målgrupp ansikte mot ansikte. Besökarna har avsatt egen tid för att besöka mässan och träffa företagen. Utnyttja detta fullt ut och ge besökarna en upplevelse.

eMessukeskus för företag
I den nya webbtjänsten eMessukeskus finns information om olika mässor och deltagande i mässor, du kan beställa och hantera beställningar samt officiella programuppgifter och pressmeddelanden. I eMessukeskus finns även nödvändig information för planering och konstruktion av montrar enligt evenemang.

Resultat
Mässor är unika mötesplatser där man kan träffa många köpstarka kunder på en gång. Besökarna gör inköp på mässan och evenemanget ökar kännedomen om företaget och dess produkter.

Sociala möten
Av alla sociala evenemang är mässor den ultimata sociala miljön för att mötas ansikte mot ansikte. Du når ut till tusentals besökare på en gång och får respons på dina produkter och tjänster.

Upplevelser
I din monter kan du arrangera program, demonstrationer eller tävlingar. Programmet ger besökarna någonting trevligt att komma ihåg.

 

 

Vi har koll på kundnöjdheten

Vi kartlägger kontinuerligt kundnöjdheten. Efter varje evenemang ber vi om respons av såväl besökarna som de deltagande företagen. Utgående från detta har du möjlighet att få information om besökarnas profil, för att veta vilka som deltar i dina evenemang. I Mässcentrum arrangeras varje år omkring hundra mässor, så du hittar säkert en mässa som passar målgruppen för ditt företag.

Läs mer om evenemangen i eMessukeskus-tjänsten och väl den eller de mässor som passar ditt företag bäst.