Suvi Kinnunen -

Messukeskus – 110 % hiilineutraali tapahtumatalo 2029

Messukeskus on julkistanut ympäristötyönsä tavoitteet. Näytämme vastuullisuudellamme suuntaa koko alalle kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja hyödyntämällä hiilineutraaleja vaihtoehtoja liiketoiminnassaan. Tavoitteena on pyrkiä 110-prosenttisesti hiilineutraaliksi tapahtumataloksi vuonna 2029, jolloin Messukeskus täyttää 110 vuotta. Miten tavoite saavutetaan?

Yritysten vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta kasvaa jatkuvasti. Meille Messukeskuksessa on selvää, että elinvoimaisuus ja menestys pitkällä tähtäimellä vaativat vastuullisuuden huomioimista usealla eri osa-alueella. Näihin lukeutuvat esimerkiksi ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti kestävät toimintatavat. Vastuullisesti toimivan yrityksen voimavarana toimii motivoinut henkilöstö sekä jatkuva kehitys esimerkiksi resurssitehokkuuden suhteen.

Otimme vastuullisuusaiheen tiimoilta haastatteluun kiinteistöyksikkömme päällikön Patrik Kuhlmanin, jonka tehtäviin kuuluu luotsata seitsenhenkistä tiimiä, jotka osaltaan mahdollistavat ja varmistavat kestävien toimintatapojen toteutumisen Messukeskuksessa. Pidemmittä puheitta, päästetään mies itse ääneen!

Kiinteistöpäällikkö Patrik Kuhlman vastaa omalta osaltaan siitä, että Messukeskuksessa toimitaan kestävän kehityksen toimintatapojen mukaisesti.

Moi Patrik, kuinka vastuullisuus näkyy Messukeskuksessa? 

Vastuullisuus näkyy ihan kaikessa mitä teemme. Kaikessa ollaan todella tarkkoja – kierrätystä sekä energiatehokkuutta parannetaan ja kehitetään jatkuvasti. Olemme myös kovaa vauhtia luopumassa muovituotteista. Kaikissa hankinnoissamme otetaan ympäristöarvot huomioon. Kiinnitämme myös erityistä huomiota ammattilaistemme osaamiseen ja työhyvinvointiin sekä työllistämme mahdollisuuksien mukaan osatyökykyisiä palvelukseemme.

Ovatko vastuullisuuteen liittyvät kysymykset enemmän pinnalla kuin aiemmin?

Vastuullisuuteen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on huomattavasti lisääntynyt viimeisen parin vuoden aikana ja hyvä niin! Kestävämmät valinnat ovat olleet osa toimintaamme jo pitkään, mutta yleisön kasvavan kiinnostuksen myötä olemme ryhtyneet viestimään vastuullisuuteen liittyvistä teemoista monipuolisemmin ja läpinäkyvämmin. Vastuullisuus ei ole erillinen hanke, vaan se on kirkastunut osaksi kokonaistoimintaamme. Messukeskuksen ympäristötyö on jatkunut jo vuosia ja saimme esimerkiksi ensimmäisenä suomalaisena messu- ja kongressikeskuksena ISO 14001 –ympäristösertifikaatin vuonna 2009.

Vastuullisuus ei ole erillinen hanke, vaan se on kirkastunut osaksi kokonaistoimintaamme.

Millaisia edistysaskeleita Messukeskus on ottanut vastuullisuudessa viime vuosina?

On tärkeää muistaa, että vastuullisuustyö on pitkäjänteistä ja sen pitää olla säännöllistä. On ollut hienoa, että pitkäjänteinen työmme on saanut myös tunnustusta. Meidät esimerkiksi palkittiin energiaviisaana tapahtumatalona vuonna 2017.  Olimme sitoutuneet kansalliseen energiansäästötavoitteeseen, joka oli 9 % vuosina 2011-2016. Näinä vuosina Messukeskuksessa päästiin 26 % energiansäästöön ja tämä siivitti meidät Energiaviraston ja Motivan tunnustuspalkintoon energiatehokkuustyöstä.

Energiaviraston ja Motivan myöntämä tunnustus tuli ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnasta ja tunnollisesta sitoutumisesta Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosina 2008–2016. Messukeskus on sitoutunut mukaan myös seuraavalle kaudelle 2017–2025.

Energiansäästöön liittyen nimeäisin yhtenä suurena projektina Messukeskuksen katolle kesän 2019 aikana rakentuvan Helsingin suurimpiin lukeutuvan aurinkovoimalan. Helenin kanssa yhteistyössä rakennettavan aurinkovoimalan avulla voimme paitsi lisätä uusiutuvan energian osuutta ja samalla vähentää jäähdytystarpeita ja siitä seuraavaa energiankulutusta.

Arjen konkreettisina tekoina esimerkiksi kaikissa kiinteistötekniikkaan liittyvissä teoissa ja hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset.

Helsingin kaupungin ilmastokumppanuus ohjaa kestäviin valintoihin

Tämän lisäksi nostaisin esiin sen, että Messukeskus toimii Helsingin kaupungin ilmastokumppanina. Toimimme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa rakentamassa hiilineutraalia Helsinkiä. Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäen kanssa allekirjoitettu ilmastositoumus sisältää muun muassa energiankulutuksen vähentämisen 10 prosentilla vuoteen 2025 mennessä, uusiutuvan energian osuuden lisäämisen sekä entistä ympäristövastuullisemmaksi kehittymisen mm. jätteiden tehokkaan hyödyntämisen avulla.

Messukeskus toimii yhdessä Helsingin kaupungin kanssa rakentamassa hiilineutraalia Helsinkiä.

Mainitsit aiemmin ISO-sertifikaatin. Miten se näkyy Messukeskuksen arjessa?

ISO 14001 -ympäristösertifikaatin lisäksi Messukeskukselle on myönnetty ISO 9001 -johtamisjärjestelmäsertifikaatti. Nämä sertifikaatit ohjaavat toimintaamme ja vaativat toiminnan tarkkaa dokumentointia. Tekemistämme auditoidaan sekä sisäisesti että ulkoisesti. Arjen konkreettisina tekoina esimerkiksi kaikissa kiinteistötekniikkaan liittyvissä teoissa ja hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset. Esimerkiksi olemme rakentaneet ilmanvaihtokoneille lämmön talteenottojärjestelmän ja siirtyneet valaistuksessa led-teknologiaan. Meillä syntyvästä jätteestä tiedetään kilon tarkkuudella, mihin se menee ja syntyvän jätteen vähentämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Tällä hetkellä hyötykäytämme jo 99 % jätteistämme, ja tulevaisuudessa painotamme biojätteen ja ruokahävikin määrän vähentämistä. Tämä näkyy jo ravintoloissamme esimerkiksi viiden tähden hävikki-buffeteissa, joissa hyödynnytetään käyttämättä jääneitä, käsittelemättömiä ensiluokkaisia raaka-aineita.

 

Terkuin,

Patrik ja Suvi