Suvi Kinnunen -

KOOSTE: Timanttinen tilaisuus – tarinankerronta ja digi

Syyskuuta starttailtiin innostavissa merkeissä Messukeskus Siiven asiakkaille suunatulla tilaisuudella, jonka ohjelma käsitteli tapahtumajärjestäjille teettämämme kyselyn suosikkiaiheiksi valikoituja tapahtuma-alan trendejä, tarjoiluideoita sekä digitaalisia mahdollisuuksia. Lisäksi kuulimme siitä, miten tarinankerrontaa voi hyödyntää tulevaisuuden tapahtumissa ja niiden sisällöntuotannossa. Osanotto oli runsaslukuista ja teemavalinnat saivat todella positiivista palautetta. Mikäli et päässyt paikalle, nappaa tärkeimmät pointit alta koosteemme muodossa!

Tarinankerronta, digi ja ruokatrendit houkuttelivat paikalle useita Messukeskus Siiven asiakkaita.

Tapahtuma-alan trendit – Anne Laukkanen

Tilaisuuden avasi Anne Laukkanen, joka valaisi tapahtuma-alan uusimpia trendejä jatkuvan muutoksen kautta. Muutos on ainoa pysyvä asia ja tämä heijastuu kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada muutosta.

Anne taustoitti tapahtuma-alan ilmiöitä globaaleilla megatrendeillä kuten uusilla bisnesmalleilla, digitalisaatiolla sekä uusien sukupolvien nousulla.

Tulevaisuuden tapahtumissa yhteisöllisyys, mutta myös yksilöllisyys korostuvat entistä tarkemmin.

Yhteisöllistä – mutta myös yksilöllistä

Tapahtumien tarkoituksena on saada ihmiset kerääntymään yhteen tiettyyn aikaan ja paikkaan. Uusien bisnesmallien mukaisesti samaan aikaan korostuu yhteisöllisyys sekä tarve yksilöllisyyteen. Haluamme heimoutua ja kuulua yhteisöön. Nykyaikana tämä tapahtuu heimoutumalla yhteen ajatusten ja mielenkiinnon kohteiden pariin – tätähän tapahtumat ovat. Heimoutumisen lisäksi haluamme olla yksilöitä ja vastaanottaa juuri meille personoituja palveluita. Osansa palettiin tuovat teknologiset ratkaisut ja mahdollisuudet – kuten livestream-mahdollisuudet, AR-toteutukset ja tekoälyratkaisut. Näin myös luodaan FOMO-efektiä sekä pidennetään tapahtuman elinkaarta.

Key points:

  1. Ainoa pysyvä asia on muutos
  2. Tarve yhteisöllisyyteen sekä yksilöllisyyteen
  3. Pyri luomaan FOMO-efektiä
  4. Hyödynnä teknologisia mahdollisuuksia luovasti
  5. Tapahtumapaikkavaihtoehdot laajenevat ja kotoisuus korostuu

 

Tarinankerronta tulevaisuuden tapahtumissa – Pauli Kopu

Pauli Kopu avasi tarinankerrontaa tapahtumissa mielenkiintoisten esimerkkien avulla.

Mielenkiintoinen ja erittäin ajankohtainen puheenvuoro nähtiin myös Pauli Kopulta, joka on ehtinyt olla jo monessa mukana. Luovan toimiston arki, monivuotinen markkinointikokemus Slushista sekä Tubeconista ovat siivittäneet miehen tarinankerronnan edelläkävijyyteen. Kopu avasi kiinnostuneelle yleisölle, kuinka tarinankerrontaa kannattaa tapahtuma-alalla hyödyntää.

Alku, keskikohta ja loppu

Kopu pohjusti tarinankerrontaa historian saatosta. Universaalisti voidaan todeta, että ihminen vastaanottaa tietoa parhaiten, kun siinä on alku-, keski- ja  loppukohdat. Tiedot ja pinnat liikkuvat jatkuvasti, eikä näköpiirissä ole nähtävissä muutosta – päinvastoin. Tiedon määrän kasvaessa jatkuvasti, tarinankerronnalle helpotetaan informaatiotulvan jäsentämistä. 

Tapahtumilla on käyttäjiä, ei kävijöitä

Kopu nosti myös ansiokkaasti esiin, murroksen myötä kuluttajat, kävijät ja kokijat limittyvät tulevaisuudessa yhä tiukemmin. Haluamme osallistua, olla osana ja kommunikoida vastavuoroisesti. Osallistujat kokevat ja käyttävät tapahtumaa samalla. Enää ei oikeastaan olekaan välttämättä mielekästä puhua kävijöistä vaan käyttäjistä – tapahtumista tuotetaan sisältöä jatkuvasti.

Pauli Kopun yksi tärkeimmistä vinkeistä oli herättää tunteita – mieluiten positiivisella tavalla yllättämällä.

Herätä tunteita – vain siten voit vaikuttaa

Tarinankerronnan ja viestin vaikuttavuuden keskiössä ovat tunteet. Ilman tunnetta, et onnistu vaikuttamaan. Siksi ensin on herätettävä tunteita, ja muutos voidaan saavuttaa vasta sen jälkeen.

Tapahtuman käyttäjille tulee antaa asiat, joita he haluavat, mutta mahdollisimman yllättävällä tavalla. Esimerkiksi Kopu nosti muun muassa Tubeconissa käytössä olevat ’aikuisparkin’, jonne tapahtumassa vierailevat nuoret voivat aikuiset jättää päivän ajaksi. Parkissa aikuisten on mahdollista viihtya ja oppia itse lisää YouTuben saloista.

Key points:

  1. Ihminen sisäistää asiat paremmin, kun noudatetaan alku, keskikohta ja loppu –mallia.
  2. Tiedot ja pinnat liikkuvat jatkuvasti
  3. Vain tunteita ensin herättämällä voit vaikuttaa
  4. Anna tapahtuman osallistujille heidän haluamansa asiat yllättävällä tavalla

 

5 Tarjoilutrendiä, Marianne Nordblom

Timanttisen tilaisuuden tarjoiluissa näkyi vallitsevia ruokatrendejä – aamupalaksi nautittiin kasvispainotteista, maukasta ja hyvinvointia edistäviä raaka-aineita.

Ruoka- ja tarjoiluvinkkejä tilaisuudessa tarjoili yhteistyökumppanimme Fazer Food Servicesin tuotekehitysjohtaja Marianne Nordblom. Nordblom nosti esiin viisi isoa tarjoilutrendiä, jotka näkyvät myös Messukeskuksen tarjoiluvaihtoehdoissa.

1 . Nordic food

Yksi suurimmista vallitsevista trendeistä liittyy läheisesti Suomen ja pohjoisen luontoon – monella ulkomaiselle vierailijalle tulee edelleen yllätyksenä suomalaiseen ruokakulttuuriin liittyvät sesongit, puhtaus ja erittäin korkea laatu.

Aitous, puhtaus ja luonnollisuus ovat nyt kovaa huutoa ja hyvä niin. Tarjoiluissa näkyvät esimerkiksi upeat villiyrtit. Myös sienisesonki alkaa olla parhaillaan ja ne päätyvätkin suoraan metsästä pöytään.

2. Hyvinvointi ja terveellisyys

Jo pidempään vallinnut hyvinvoinnin korostaminen pitää edelleen pintansa ruokailutrendejä tarkasteltaessa. Superfoodit ja niin kutsutut aivoruoat ovat suosittuja ja hyviä valintoja. Näin myös edesautetaan jaksamista esimerkiksi pitkän kokouspäivän tai seminaarin aikana. Nordblom nosti esiin myös yksilöllisyyden sekä jatkuvasti lisääntyvät erikoisruokavaliot, jotka ovat ensiarvoisen tärkeä seikka ottaa huomioon tilaisuuksien tarjoiluja suunniteltaessa.

Kasvisten monipuolinen hyödyntäminen näkyy tapahtuma-alan ruokatrendeissä yhä enemmissä määrin.

3. Green is the new black

Hieman jo esille tulleita trendejä mukaillen, trendeissä näkyy entistä suurempi kasvispainotus. Vaihtoehtoiset kasvisproteiinivaihtoehdot lisääntyvät jatkuvasti ja niitä käytetään entistä monipuolisemmin. Kasvisruoka näkyy entistä isommin myös fine dining –skenessä.

4. Tunnen ruokani

Ruoan alkuperään kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Lähellä tuotetut ja paikalliset raaka-aineet ovat suosittuja, trendikkäitä ja ennen kaikkea ekologisia valintoja. Hävikin minimiointi ja kiertotalouden tukeminen on tulevaisuudessa yhä keskeisempänä osana tilaisuuksien tarjoiluja.

Erilaiset bowl foodit koostuvat yhä useammin terveellisistä raaka-aineista, joiden voimalla jaksaa pidemmänkin kokouspäivän.

5. Syödään yhdessä

Yhdessä syöminen on vielä tulossa tapahtumiin voimakkaammin – uudenlaiset tarjoilutavat, jossa keskitytään ruokien jakamiseen ja maisteluun. Tämäntyyliset vaihtoehdot luovat tunnetta ja keskustelua tapahtumiin. Nordblom nosti esiin myös suuressa huudossa olevat bowl foodit ja muistutti siitä, että ruokahetki vaikuttaa kaikeen siihen mitä teemme. Onnistunut tapahtuma vaatii aina onnistuneen tarjoilun, olipa kyseessä virkistävä aamupala, lounas tai sitten päivällinen.

 

Jere Taussin puheenvuoro digitaalisista mahdollisuuksista löytyy omana koosteena. Iso kiitos vielä kaikille kävijöille ja puhujille onnistuneesta tilaisuudesta! Videosta pääset mukaan tunnelmaan.

 

Syysterveisin,

Suvi

 

Tilaisuuden puheenvuorot löydät Messukeskuksen Slidesharesta:

Tarinankerronta tapahtumissa, Pauli Kopu →
Tapahtuma-alan trendit, Anne Laukkanen →
Digitaaliset mahdollisuudet, Jere Taussi →
Ruoka- ja tarjoilutrendit, Marianne Nordblom →

Messukeskus järjestää maksuttomia Messuvalmennuksia messuilla mukana oleville yrityksille. Nyt tarjontaa laajennettiin, kun Messukeskus Siiven kokous- ja tapahtuma-asiakkaille suunnattu Timanttinen tilaisuus -koulutussarjan ensimmäinen osa pidettiin 5.9. Koulutussarja tulee saamaan jatkoa ensi keväänä.
Pysy kuulolla!