Suvi Kinnunen -

Kestäviä elämyksiä Messukeskuksessa – vastuullinen Reaktori suunnannäyttäjänä

Tapahtumien vastuullisuus nousee jatkuvasti entistäkin tärkeämpään rooliin, mihin kiinnitetään meillä Messukeskuksessa huomiota. Talomme ympäristövaikutuksia, energiatehokkuutta ja vastuullisia valintoja sekä ISO-johtamisjärjestelmien mukaista työtä kehitetään jatkuvasti sekä meillä sisäisesti, että yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä Reaktori-tapahtuma, jota järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Tapahtumayksikön kanssa. Reaktorin ajatus on tarjota pääkaupunkiseudulla talvilomaansa viettäville yli 13-vuotiaille nuorille ilmaista loma-ajan toimintaa.

Vuonna 2018 Reaktori keräsi yli 13 000 kaupungissa talvilomaansa viettävää nuorta Messukeskukseen.

Helsingin nuorisopalveluiden tapahtumayksikkö tuottaa tapahtumat ympäristöä säästäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tästä osoituksena esimerkiksi Reaktori sai Ekokompassi-sertifikaatin vuonna 2013. Haastattelimme tapahtuman järjestäjätahoja – Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden tuottaja Sanna Lesosta ja Messukeskuksen palveluvastaavaa Jani Lindbergiä erityisesti vastuullisuusasioiden tiimoilta. Lue lisää alta!

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Sanna Lesonen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Messukeskuksen kanssa.

Kuinka yhteistyö Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden ja Messukeskuksen välillä alkoi?

Sanna: ”Etsiessämme Reaktorille uutta tilaa, painotimme toki hintaa mutta erityisesti helppoja kulkuyhteyksiä sekä paikkaa, jossa tarvittaessa olisi saatavilla ”kaikki”. Messukeskus palveli lopulta tarpeitamme kaikista parhaiten. Reaktorille oli hankittu Ekokompassi-sertifikaatti vuonna 2013, joten myös tapahtumapaikan kierrätyksen sujuvuus ja vihreiden arvojen tukeminen olivat tärkeitä painopisteitä valintaa tehdessämme ja nämä oltiin Messukeskuksessa jo järjestetty.”

Jani: ”Kun Reaktori neljä vuotta sitten kasvoi aiemmille tiloille liian suureksi, olimme ylpeitä voidessamme tarjota tapahtumalle sopivat puitteet. Saimme Helsingin kaupungin nuorisopalveluilta alusta alkaen selkeät tavoitteet vastuullisuuden ja ympäristönäkökulman huomioimisesta tapahtumassa, mistä oli hyvä lähteä kehittämään tapahtumaa.”

Kuinka ekologisuus näkyi Reaktori-tapahtuman sisällössä?

Sanna: ”Kaikkien tapahtumasisältöjen kriteerinä oli toiminnallisuus eli kyseessä ei ollut varsinainen messutapahtuma. Nuoria kävijöitä kiinnostaa ensisijaisesti hauska ja osallistava sisältö oli toteuttaja kuka hyvänsä. Tapahtumassa on voinut mm. kokeilla pakopeli luonto-twistillä ja istuttaa oman herneenverson ja chilin. Kaikilta mukana olleilta tahoilta edellytettiin vihreiden arvojen huomioimista, joka haastoi sisällöntuottajia löytämään uusia tapoja esitellä toimintaansa. Esimerkiksi perinteinen tiedon jakaminen esitteillä haastettiin vaihtamaan toimintatapoihin, jotka eivät kuluta ympäristöä. Ekoasiat käytiin läpi jokaisessa toimijatapaamisessa ja ekologisuus kulki matriisimaisesti kaiken toiminnan läpi.”

Reaktorin sisällöntuottajat haastettiin luomaan nuorille ekologisia ja toiminnallisia pisteitä.

Ekologisuus on entistä tärkeämpi arvo nuorille

Sanna: ”Tapahtumassa oleellisena osana oli lisäksi nuorten osallistuminen paitsi tapahtumakävijöinä myös sisältöjen toteuttajina. Tapahtumassa on esimerkiksi joka vuosi toiminut voittoa tuottamaton Nuorten pieni kahvila, jossa tarjolla on ollut ainoastaan ekologisesti sertifioituja tuotteita. Näin nuorille on voitu opettaa suunnittelua sekä vastuun ottamista.

’Nuoret tekevät nuorille’ oli hyvin oleellinen arvo kaikissa tapahtumissamme ja koimme, että myös Messukeskus on pystynyt hyvin sisäistämään arvomme ja tukenut niitä. Viihdearvon lisäksi halusimme opettaa ja kouluttaa. Meille oli tärkeää, että tapahtumassa näkyivät nimenomaan nuorille tärkeät arvot, joista ekologisuus oli yksi tärkeimmistä.”

Mitä konkreettista ympäristönäkökulman huomioiminen on tuonut ja mitä olette saavuttaneet?

Jani: ”Tapahtuma haastoi meitä kehittämään ympäristövaikutusten mittaamista. Huomasimme, että voimme olla mittaamisessa vielä tarkempia ja rakensimme mittaamisen toimintamallin, jonka avulla saimme selkeän kuvan muun muassa tapahtuman hiilijalanjäljestä ja kierrätysmäärästä.

Olimme jo ennestään kierrättäneet materiaalia, mutta Reaktorissa veimme tämän entistä pidemmälle esimerkiksi hyödyntämällä kierrätykseen lähteviä materiaaleja uudelleen työpajoissa. Tapahtumapaikan saavutettavuudella oli myös tärkeä rooli – Messukeskus on keskeisellä paikalla hyvien julkisten kulkuvälineiden ympäröimänä. Messukeskus suosiikin julkista liikennettä.”

Sanna: ”Konkreettisia toimenpiteitä on ollut esimerkiksi lajittelupisteiden suunnittelu, jota kehitettiin palautteen perusteella vuosittain. Jätemääräämme pystyttiin pienentämään Messukeskuksessa toimimisemme aikana merkittävästi. Mm. energia- ja biojätemäärämme puolittuivat, ja uusiokäyttöasteemme nousi keskimäärin 98 %: iin. Nämä ovat paitsi tuotannollisesti tärkeitä lukuja, myös taloudellisesti merkittäviä tekijöitä.”

Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen Tapahtumayksikön tapahtumat tuotetaan aina ympäristöä säästäen, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kuinka yhteistyö on sujunut ja mitä olette oppineet näiden neljän vuoden aikana?

Sanna: ”Messukeskuksen kanssa yhteistyö on ollut aina mutkatonta, helppoa ja on ollut mukavaa sopia erityistarpeisiimme liittyvistä seikoista. Suunnittelupalavereissa on sovittu aina hyvin konkreettisista toimenpiteistä ja olemme aina kokeneet tulevamme hyvin kuulluksi. Emme aluksi olleet tottuneet toimimaan ns. täyden palvelun talossa, emmekä osanneet hyödyntää kaikkea tarjolla olevaa ammattitaitoa, jota tuhansista tapahtumista on taloon kertynyt.

Näin ollen yksi oleellisimmista opeistamme lienee ollut se, että kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia palveluita ja asiantuntijoiden apua.  Saimme myös saaneet valtavasti lisätietoa tuotantoihimme nähden ja opimme paljon uutta. Messukeskuksessa toimiminen on vahvistanut vihreitä arvojamme. Tämä on tapahtunut konkreettisilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi laajoilla kierrätysmahdollisuuksilla ja että henkilökunnan ruokailu on pystytty tarjoamaan täysin vegaanisena vaihtoehtona.”

Jani: ”On ollut mahtavaa huomata, kuinka henkilökunta lähti projektiin innokkaasti ja pitkäjänteisesti mukaan. Yhdessä olemme pyrkineet löytämään konkreettisia keinoja asioiden toteuttamiseen entistä vastuullisemmin. Matkan varrella heräsi myös uusia ideoita esimerkiksi kierrätyksen käytäntöihin ja niihin liittyviin ratkaisuihin, joita on hyödynnetty sittemmin myös muissa tapahtumissa. Tämä yhteisprojekti on siis ilman muuta haastanut hyvin vastuullisuustoimenpiteidemme kehittämistä, joka on ollut ydinagendassamme jo pitkään.”

 

Kevätterkuin,

Suvi