Rekisteriselosteet

Messukeskuksella on erilaisia järjestelmiä, joissa säilytetään asiakastietoja. Kaikkien järjestelmien asiakastietojen käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmät on myös suojattu teknisin ratkaisuin. Katso tarkemmat ja erilliset kuvaukset alla olevien rekisteriselosteiden kohdalta.