Tietosuoja ja rekisteriselosteet

 

Pidämme hyvää huolta asiakastiedoistasi ja kehitämme tietosuojaprosessiamme jatkuvasti.

Messukeskuksella on erilaisia järjestelmiä, joissa säilytetään asiakastietoja tietoturvallisesti. Kaikkien järjestelmien asiakastietojen käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmät on myös suojattu teknisin ratkaisuin.

Katso tarkemmat ja erilliset kuvaukset alla olevien rekisteriselosteiden kohdalta.

 

Jos sinulla on kysyttävää niin ota yhteyttä:

Messukeskuksen asiakaspalvelu
puh. 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com